Wypłata w dniu 26 urodzin jednak bez podatku

[istota zmian]

Wiek podatnika dla celów możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku należy obliczać stosując przepisy ordynacji podatkowej, a nie jak dotychczas uznawano: kodeksu cywilnego - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w 2 interpretacjach wydanych w dniu 4 listopada 2019 r.: nr 0113-KDIPT2-1.4011.410.2019.2.MD oraz nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB.

[szczegółowe omówienie]

Dotychczas, na potrzeby ustalenia terminu ukończenie 26 roku życia, w kontekście zwolnienia z podatku, właściwy wydawał się przepis art. 112 kc, na podstawie którego przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia, co oznacza że ostatnim momentem  na skorzystanie ze zwolnienia miał być dzień poprzedzający 26 urodziny.

Krajowa Informacja Skarbowa wywróciła powyższą tezę do góry nogami, na korzyść podatnika. Jak wyjaśnia w piśmie nr 0113-KDIPT2-1.4011.410.2019.2.MD:

(…)Przepis art. 21 ust. 1 pkt 148 updof jest przepisem prawa podatkowego. Stąd do ustalenia terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, czyli ukończenia 26. roku życia, należy stosować art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. W sytuacji więc gdy podatnik urodził się 12 listopada, ukończenie 26. roku życia nastąpi 12 listopada. Zatem wypłata postawiona do dyspozycji podatnika również w tym dniu podlega powołanemu na wstępie zwolnieniu.(…)

Praktyczne zastosowanie omawianego stanowiska znaleźć możemy w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB, w której to stwierdza, że w sytuacji gdy:

- pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca, np. 16 września, a wypłata wynagrodzenia nastąpi 29 września, to wynagrodzenie nie jest zwolnione z PIT i trzeba pobrać zaliczkę;

- pracownik kończy 26 lat np. 30 września, a pensja wypłacona jest przed tym dniem, czyli 29 września, to korzysta on ze zwolnienia;

- pracownik kończy 26 lat np. 29 września, czyli w dacie wypłaty wynagrodzenia, to jest ono objęte zwolnieniem i nie ma obowiązku potrącenia zaliczki.

Dyrektor KIS wyjaśnił ponadto jak postępować w sytuacji, gdy ustalony u pracodawcy dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym od pracy, a wynagrodzenie jest przelewane w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony dzień:

- ze zwolnienia korzystają wówczas wynagrodzenia pracowników, którzy ukończą 26. rok życia nie wcześniej niż w tym ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty, ustalony w regulaminie wynagradzania.

[link do pełnej treści interpretacji]
 

https://interpretacje-orzeczenia.pl/interpretacja-dyrektora-krajowej-informacji-skarbowej-z-4-11-2019-r-0113-kdipt2-1-4011-410-2019-2-md/