Jak będzie wyglądać świat biznesu w przyszłości

MARK MARTIN

Mark jest Dyrektorem Zarządzającym w Foundation Stones, firmie specjalizującej się w doradztwie HR. Poprzednio zajmował stanowisko HRD Grupy w Direct Line Group, gdzie kierował całkowitą przebudową i wprowadzeniem HR z siedmioma nowymi systemami, których koszt wyniósł 43 mln GBP, wprowadził nowe warunki funkcjonowania i przeprowadził firmę do świata cyfrowego. Przedtem był członkiem Zarządu i Komitetu Wykonawczego T-Mobile, gdzie uczestniczył w istotnej przebudowie systemów HR. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie HR na wyższym poziomie strategicznym, a obecnie poświęca swój czas na pomaganie funkcji HR w zrozumieniu, czego firmy będą wymagać od niej w przyszłości.

BRIDGET PENNEY

Bridget pełni obecnie rolę Wiceprezesa HR ds. Sprzedaży Międzynarodowej GES ADP, odpowiadając za organizację sprzedażową ADP we wszystkich krajach poza Ameryką Północną. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży HR i zajmowała różne stanowiska HR w wielu różnych jednostkach biznesowych oraz funkcjach HR. Bridget dołączyła do ADP w 2004 roku jako Konsultant ds. Rozwoju Organizacji. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku Bridget pełniła rolę Wiceprezesa ds. Rozwoju Przywództwa Sprzedaży Globalnej, na którym była odpowiedzialna za wizję i realizację strategii rozwoju przywództwa sprzedaży globalnej, obejmującej cele, zasady i programy związane z całym rozwojem przywództwa sprzedaży globalnej. Ze swoim bogatym doświadczeniem globalnym Bridget pracowała na terenowych, wydziałowych i korporacyjnych stanowiskach HR oraz uczestniczyła w inicjatywach usługowo-sprzedażowych na dużą skalę. Przed podjęciem pracy w ADP Bridget pracowała w firmie Motorola jako specjalista HR, obsługując międzynarodową bazę klientów.

ADP Webinar: Workforce 2020

  Workforce 2020 będzie znacznie różnić się od dzisiejszego środowiska biznesowego. Priorytetem będzie program pracowniczy. Jedyną niepewną kwestią jest rola, jaką będzie odgrywać społeczność HR i technologia.