Przygotowujesz się do integracji w związku z fuzją lub przejęciem?

Czy znasz teorię paradoksu fuzji i przejęć?

Obecnie, obserwujemy zdecydowanie większą liczbę fuzji i przejęć niż dotychczas, przy czym rekordowy jest również odsetek przedsięwzięć zakończonych niepowodzeniem. Jak wskazują kolejne badania, wskaźnik niepowodzeń w obszarze fuzji i przejęć wynosi między 70% a 90%. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest lekceważenie czynnika ludzkiego.

Czynniki personalne decydujące o powodzeniu fuzji i przejęć

Jeśli zaniedbamy personalne aspekty analizy due diligence, narażamy się na duże ryzyko porażki. W zakończonym powodzeniem procesie fuzji lub przejęcia kluczową rolę powinien odgrywać zespół ds. Zasobów Ludzkich, którego zadaniem jest skuteczna koordynacja złożonych zmian transformacyjnych w obszarach zgodności, IT i kultury korporacyjnej. Warto więc ułatwić sobie nieco życie i na odpowiednio wczesnym etapie skorzystać z usług partnera HR, przekuwając wyzwania związane z fuzją lub przejęciem w szanse.

Jak możemy pomóc

Korzyści z udziału zewnętrznego eksperta z zakresu kadrowych procesów biznesowych na wszystkich etapach transakcji fuzji lub przejęcia są nie do przecenienia zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Dział ds. fuzji i przejęć ADP oferuje doradztwo i wykonuje analizy przed rozpoczęciem fuzji oraz przed finalizacją transakcji, proponując plan szybkiej adaptacji lub rozstania się z przejmowanymi pracownikami.   Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, zespół ADP pomaga klientom zachować zgodność z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa i wymogami oraz opracować plan postępowania wobec nieoczekiwanych okoliczności występujących podczas transakcji.   Aby dowiedzieć się jak przygotować się do integracji w związku z fuzją lub przejęciem, pobierz nasz raport.  

Pobierz pełny raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.