Rozwiązania HR oparte na chmurze

Pierwszy artykuł z tej serii wyjaśnia, jak technologia chmury obliczeniowej napędza transformację HR, przyznając działom kadr czołowych firm główną rolę w rozwoju organizacji.  

Czy HR może wspierać wzrost organiczny, ekspansję lub M&A?

Podczas gdy światowa gospodarka powraca do formy, przedsiębiorstwa poszukują nowych rynków – lub większego udziału w istniejących. Niektóre z nich stawiają na rozwój organiczny, otwierając oddziały w nowych lokalizacjach lub poszerzając ofertę produktów. Innym firmom bardziej odpowiada fuzja lub przejęcie (ang. Merger and Acquisition, M&A), umożliwiając dostęp do nowych klientów i rynków przy jednoczesnym potencjalnym obniżeniu kosztów. Nie dziwi więc fakt coraz częstszych fuzji – jak potwierdza w swoim raporcie agencja Bloomberg, w pierwszej połowie 2014 roku odnotowano najszybsze od 14 lat tempo globalnych działań w zakresie M&A. Badanie podaje jednak również współczynnik niepowodzenia tych działań, który wynosi od 40 do 80%. .paragraph_block img {width: 200px;}

Problemy z integracją pracowników

Ostatnio wydana książka[1] wśród przyczyn niepowodzeń tak wielu fuzji i przejęć wymienia brak planowania oraz błędy na etapie negocjacji. Porażki te mają również związek z czynnikami kulturowymi i społecznymi, takimi jak integracja pracowników lub standaryzacja polityk i procesów kadrowych połączonych firm. Niektóre przedsiębiorstwa nie mają właściwego wglądu w stan osobowy wszystkich globalnych oddziałów, nie mówiąc o informacjach dotyczących zatrudnienia.   Firmy, które decydują się na rozwój organiczny, często doświadczają podobnych trudności z powodu szybkiego wzrostu liczby pracowników lub międzynarodowej ekspansji. W obu przypadkach problemy z integracją generują dodatkowe koszty, które mogą w szybkim tempie przewyższyć zysk planowany w związku z fuzją lub przyspieszonym rozwojem organicznym.

Przekształcanie HR

HR odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu trudności związanych z przeprowadzoną fuzją oraz w stałym wspieraniu wzrostu przedsiębiorstwa. Niestety, większość zespołów HR nie jest przygotowana do tych zadań. Kierownicy ds. HR dostrzegają ten problem – zaledwie 8% ankietowanych przez Deloitte2 przyznało, że ich zespoły posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby stawić czoło wyzwaniom dzisiejszego, globalnego rynku.

Wpływ finansowy pracowników: Twego najbardziej wartościowego z aktywów

Jak zarządzają kosztami ( TCO) największe firmy? Coraz więcej z nich zaczyna myśleć o swoich pracownikach jako o „ kapitale ludzkim" i stara się nimi starannie zarządzać, tak jak i resztą własnych aktywów. O dziwo, z tego punktu widzenia większość firm okazuje się słaba w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM) i musi borykać się z bardzo kosztownymi wyzwaniami, takimi jak:  

  • duży odpływ pracowników
  • zwiększona potrzeba zatrudniania nowych pracowników na ich miejsca
  • nieefektywne systemy i procesy HR
Ale firmy, którym udało się przezwyciężyć te problemy mogą cieszyć się znaczącymi korzyściami: badania przeprowadzone w 2014 r. przez NelsonHall wykazały,, które wdrażają strategię zarządzania kapitałem ludzkim są w stanie zmniejszyć swój całkowity koszt posiadania ( TCO) o 26%.

Dowiedz się z badania ADP nt. całkowitego kosztu posiadania (TCO) co oznacza on dla średnich przedsiębiorstw

W 2014 roku instytut badawczy ADP® (ADPRI) zlecił przeprowadzenie badania świadomości całkowitego kosztu posiadania ( TCO) wśród firm średniej wielkości (zatrudniających 50-999 pracowników). Badania te wykazały fałszywe poczucie zaufania co do własnej wiedzy nt. zarządzania kapitałem ludzkim, jego kosztów oraz wydajności własnej zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie zawiera również analizę pokazującą w jakim stopniu średnie firmy rozumieją i zarządzają całkowitym kosztem zrządzania kapitałem ludzkim ( TCO).     * Badania diagnostyczne dotyczą tylko firm zatrudniających 50-999 pracowników     .customized_content_box { line-height: 1.5; margin-bottom: -41px;}.media-object {margin-bottom: 25px !important;}

Przekształcanie HR

Firmy, które decydują się na rozwój organiczny, często doświadczają podobnych trudności z powodu szybkiego wzrostu liczby pracowników lub międzynarodowej ekspansji. W obu przypadkach problemy z integracją generują dodatkowe koszty, które mogą w szybkim tempie przewyższyć zysk planowany w związku z fuzją lub przyspieszonym rozwojem organicznym.

Formularz kontaktowy

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.