Znaczenie całkowitego kosztu posiadania

Jak firmy mogą odnaleźć swą przewagę konkurencyjną

Podejmując decyzje strategicznych organizacje muszą rozważyć całkowity koszt pracowników. Tzw. całkowity koszt posiadania (TCO) daje łączny obraz rzeczywistych wydatków na pracowników wraz z kosztami zarządzania nimi. Niestety w wielu organizacjach zauważa się brak pełnego zrozumienia czym jest całkowity koszt posiadania (TCO) oraz tego, jak można go odnieść do pracowników.  

Całkowity koszt posiadania to coś więcej niż wynagrodzenia i świadczenia.

Podczas obliczania całkowitego kosztu posiadania (TCO) błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na kosztach wynagrodzeń i świadczeń; może to w rezultacie doprowadzić do podjęcia błędnych strategicznych lub taktycznych decyzji biznesowych. Jednak w wielu firmach dalej popełnia się ten błąd. ADP przeprowadziła badanie świadomości istnienia całkowitego kosztu posiadania (TCO), z których wynika, że:

  • 58% firm twierdzi, że zna całkowite koszty zarządzania własnymi pracownikami
  • 66% firm twierdzi, że ich koszt zarządzania pracownikami jest na właściwym poziomie
  • jedynie 27% firm rzeczywiście rozumie wszystko, co wchodzi w skład zarządzania pracownikami

Firmy, w których rozumienie ( TCO) jest na niskim poziomie ponoszą ryzyko, że nie wykorzystają możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Kompleksowe podejście do (TCO) obejmuje koszty związane z:

  • zarządzaniem wynagrodzeniami i
  • zarządzaniem talentami, czasem i obecnością w pracy
  • zarządzaniem systemami i procesami, które wspierają powyższe działania

 

Pobierz pełny Raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.