Zmniejszanie rozbieżności pomiędzy potrzebami pracownika i firmy


Rozwiązywanie zagadki produktywności pracownika

 
 
Europejskie rządy i organizacje od lat zastanawiają się nad wydajnością, ponieważ efektywność ekonomiczna w porównaniu z nakładami nie nadąża za resztą świata. Wzrost wydajności w całej strefie euro wynosi obecnie mniej niż 0,5%, co stanowi znaczny spadek z poziomu 2%, który był odnotowany w 1995 r. Wynik ten jest znacznie poniżej poziomu odnotowanego w USA i innych krajach rozwiniętych gospodarczo.   Ludzie znajdują się w centrum tej łamigłówki wydajności, dlatego w ramach The Workforce View 2018 zapytaliśmy europejskich pracowników, jak oceniają swoją własną wydajność w miejscu pracy. Ustalenia wskazują, że wielu pracowników boryka się z problemami w tej kwestii, aż jedna piąta z nich mówi, że osiągają oni maksymalną wydajność jedynie „czasami”, a jedna osoba na dziesięć stwierdza, że „rzadko lub nigdy” osiąga najwyższą wydajność.   Ale być może najbardziej doniosłe odkrycia odnoszą się do przyczyn tych problemów związanych z wydajnością, a tak na prawdę najistotniejszym czynnikiem jest złe zarządzanie, nieefektywne systemy i procesy oraz powolna i nieefektywna technologia.. Natomiast wpływ mediów społecznościowych i smartfonów jest wymieniany tylko przez niewielką liczbę badanych.   W jaki sposób pracodawcy mogą pokonać bariery wydajności?   
 1. Skoncentruj się na umiejętnościach:Pracownicy będą naturalnie bardziej wydajni, kiedy będą posiadali optymalne umiejętności w zakresie swojej roli. Wymaga to strategicznego podejścia do zarządzania talentami, aby zapewnić, że ludzie są rozlokowani w najlepszy możliwy sposób oraz, że umiejętności pracowników są regularnie rozwijane w celu wypełnienia wszelkich luk.
 2. Inwestuj w kierownictwo:Bezpośredni przełożeni odgrywają kluczową rolę w czerpaniu maksymalnych korzyści z pracy swojej kadry, zapewniając przywództwo i motywację zgodnie z celami organizacyjnymi. Organizacje muszą zatem upewnić się, że wybierają, rozwijają i wspierają kierowników we właściwy sposób, aby ci mogli skutecznie wypełniać swoją rolę.
 3. Daj pracownikom autonomię:Badania wykazały, że pracownicy, którzy mają większą autonomię i kontrolę nad tym, jak, kiedy i gdzie pracują, są bardziej zadowoleni i wydajni. Pracodawcy mogą wspierać to podejście, znajdując równowagę między zapewnieniem struktury, ale także daniem pracownikom swobody w zakresie zarządzania własnym zakresem obowiązków.  
 4. Odpowiednie narzędzia:Technologia może być czynnikiem ułatwiającym wydajność, albo czynnikiem ją osłabiającym, dlatego istotne jest, aby odpowiednio dopasować narzędzia do rodzaju wykonywanego zadania, oraz regularnie je modernizować. Wydajność polega na bardziej inteligentnej, a nie cięższej pracy, więc jeśli powolna, przestarzała technologia hamuje postęp, może to być czas na podniesienie jej standardu.
 5. Wsparcie ze strony Zespołów ds. Zasobów Ludzkich:Zespoły ds. Zasobów Ludzkich odgrywają istotną rolę we wspieraniu liderów i kierownictwa organizacji w zakresie czerpania maksymalnych korzyści z pracy wykonywanej przez pracowników. Wsparcie Zespołów obejmuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i dostarczanie wskazówek dotyczących odnalezienia się w skomplikowanych przepisach dotyczących zatrudnienia, które mogą marnować ich czas. 
Niestety, nie ma prostego rozwiązania łamigłówki wydajności, która uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników i wymaga wysoce kompleksowego podejścia. Jednak lepsze rozumienie perspektywy pracowników i zmian, które będą dla nich wiele znaczyły, jest naprawdę dobrym początkiem.  
 
 

Może Cię to zainteresować


Jakie są zagrożenia dla talentów na prężnie rozwijającym się rynku pracy?

 
 
Z naszych najnowszych badań The Workforce View in Europe 2018 wynika,,, europejscy pracownicy mają w rzeczywistości o wiele bardziej pozytywne podejście niż 12 miesięcy temu. Odsetek pracowników z optymistycznym podejściem do ich miejsca pracy na kolejne pięć lat wzrósł z 78% do 79%. Być może o wiele silniejszy aktualnie europejski rynek pracy jest powiązany z tym optymizmem - w 2016 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 71,, co jest najwyższym poziomem odnotowanym kiedykolwiek w UE.   Ale jaki wpływ na twoich pracowników ma silny rynek pracy? Jakie ryzyko wnosi tenże rynek pracy w związku z wyzwaniem utrzymania utalentowanych pracowników i jak możesz ten problem pokonać? Przyjrzyjmy się...   Lojalność się zmienia Gdy zapytano pracowników europejskich,,,,,,,, że rotacja pracowników oznacza większe koszty dla organizacji - a jeśli można przekonać pracowników do pozostania w ich miejscu pracy,, których można uniknąć.   Idąc własną drogą Obecnie wyzwanie utrzymania pracowników pochodzi nie tylko od konkurentów na rynku, ponieważ ponad jeden na pięciu pracowników (15%) twierdzi,, możesz stracić swoich najbardziej utalentowanych pracowników na korzyść innych krajów, gdyż 6% europejskich pracowników aktywnie rozważa wyjazd za granicę do pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, a kolejne 27% mówi,, pracownicy mogą być bardziej skłonni do podjęcia poszukiwań nowego sposobu pracy i nowych lokalizacji.   Poziom stresu rośnie Pomimo ogólnie nieco bardziej pozytywnego spojrzenia na miejsce pracy,,,, że rozważają oni znalezienie nowej pracy. 14% pracowników w całej Europie uważa, że ich firma w ogóle nie interesuje się ich samopoczuciem psychicznym; być może nie jest więc zaskoczeniem, że wysoki poziom stresu powoduje wysoki poziom strat pracowniczych. Szeroki wybór alternatywnych opcji zatrudnienia w połączeniu z brakiem wiary w to,,, że decyzja pracownika o odejściu z miejsca pracy jest znacznie łatwiejsza.   Oczywiście prężny rynek pracy podnosi również potencjał zatrudnienia dla twojej organizacji,,, który zachęca pracowników do szukania możliwości gdzie indziej. Chociaż problemy te nie mogą być całkowicie zniwelowane, ich poziom można zmniejszyć. Dotrzymywanie obietnic dotyczących rozwoju kariery pracowników,, szans na rynkach międzynarodowych i wsparcia samopoczucia psychicznego to tylko niektóre z rzeczy, które można zrobić, aby zareagować na zmiany obecnego rynku pracy.   Aby dowiedzieć się więcej na poruszone tematy i na temat innych wyzwań, przed którymi stoją pracownicy, spójrz na The Workforce View in Europe 2018.
 


Rozwiązywanie zagadki produktywności pracownika

 
 
Europejskie rządy i organizacje od lat zastanawiają się nad wydajnością, ponieważ efektywność ekonomiczna w porównaniu z nakładami nie nadąża za resztą świata. Wzrost wydajności w całej strefie euro wynosi obecnie mniej niż 0,5%, co stanowi znaczny spadek z poziomu 2%, który był odnotowany w 1995 r. Wynik ten jest znacznie poniżej poziomu odnotowanego w USA i innych krajach rozwiniętych gospodarczo.   Ludzie znajdują się w centrum tej łamigłówki wydajności, dlatego w ramach The Workforce View 2018 zapytaliśmy europejskich pracowników, jak oceniają swoją własną wydajność w miejscu pracy. Ustalenia wskazują, że wielu pracowników boryka się z problemami w tej kwestii, aż jedna piąta z nich mówi, że osiągają oni maksymalną wydajność jedynie „czasami”, a jedna osoba na dziesięć stwierdza, że „rzadko lub nigdy” osiąga najwyższą wydajność.   Ale być może najbardziej doniosłe odkrycia odnoszą się do przyczyn tych problemów związanych z wydajnością, a tak na prawdę najistotniejszym czynnikiem jest złe zarządzanie, nieefektywne systemy i procesy oraz powolna i nieefektywna technologia.. Natomiast wpływ mediów społecznościowych i smartfonów jest wymieniany tylko przez niewielką liczbę badanych.   W jaki sposób pracodawcy mogą pokonać bariery wydajności?   
 1. Skoncentruj się na umiejętnościach:Pracownicy będą naturalnie bardziej wydajni, kiedy będą posiadali optymalne umiejętności w zakresie swojej roli. Wymaga to strategicznego podejścia do zarządzania talentami, aby zapewnić, że ludzie są rozlokowani w najlepszy możliwy sposób oraz, że umiejętności pracowników są regularnie rozwijane w celu wypełnienia wszelkich luk.
 2. Inwestuj w kierownictwo:Bezpośredni przełożeni odgrywają kluczową rolę w czerpaniu maksymalnych korzyści z pracy swojej kadry, zapewniając przywództwo i motywację zgodnie z celami organizacyjnymi. Organizacje muszą zatem upewnić się, że wybierają, rozwijają i wspierają kierowników we właściwy sposób, aby ci mogli skutecznie wypełniać swoją rolę.
 3. Daj pracownikom autonomię:Badania wykazały, że pracownicy, którzy mają większą autonomię i kontrolę nad tym, jak, kiedy i gdzie pracują, są bardziej zadowoleni i wydajni. Pracodawcy mogą wspierać to podejście, znajdując równowagę między zapewnieniem struktury, ale także daniem pracownikom swobody w zakresie zarządzania własnym zakresem obowiązków.  
 4. Odpowiednie narzędzia:Technologia może być czynnikiem ułatwiającym wydajność, albo czynnikiem ją osłabiającym, dlatego istotne jest, aby odpowiednio dopasować narzędzia do rodzaju wykonywanego zadania, oraz regularnie je modernizować. Wydajność polega na bardziej inteligentnej, a nie cięższej pracy, więc jeśli powolna, przestarzała technologia hamuje postęp, może to być czas na podniesienie jej standardu.
 5. Wsparcie ze strony Zespołów ds. Zasobów Ludzkich:Zespoły ds. Zasobów Ludzkich odgrywają istotną rolę we wspieraniu liderów i kierownictwa organizacji w zakresie czerpania maksymalnych korzyści z pracy wykonywanej przez pracowników. Wsparcie Zespołów obejmuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i dostarczanie wskazówek dotyczących odnalezienia się w skomplikowanych przepisach dotyczących zatrudnienia, które mogą marnować ich czas. 
Niestety, nie ma prostego rozwiązania łamigłówki wydajności, która uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników i wymaga wysoce kompleksowego podejścia. Jednak lepsze rozumienie perspektywy pracowników i zmian, które będą dla nich wiele znaczyły, jest naprawdę dobrym początkiem.  
 


Automatyzacja - jak Zespoły ds. Zasobów Ludzkich mogą się na nią przygotować?

 
 
Automatyzacja bardzo szybko stała się istotną kwestią w obszarze zatrudnienia, a technologia w ostatnich latach poczyniła wielkie postępy. Teraz, w obliczu bardzo realnej perspektywy wejścia w życie sztucznej inteligencji, botów i dronów infiltrujących miejsca pracy, zrozumienie i przygotowanie się na wpływ, jaki ta zmiana będzie miała na zatrudnienie i talent, stało się pilną kwestią dla pracodawców.   Wykorzystaliśmy okazję, aby głębiej spojrzeć na tę kwestię w ramach The Workforce View in Europe 2018, aby poznać odczucia pracowników względem perspektywy automatyzacji. Odkryliśmy, że prawie jedna trzecia (28%) pracowników rzeczywiście martwi się, że ich praca zostanie zautomatyzowana w przyszłości, przy czym 15% wierzy, że stanie się to w ciągu pięciu lat, a ponad jedna czwarta (28%) sądzi, że w ciągu dziesięciu lat.   Przy tych względnie krótkich ramach czasowych Zespoły ds. Zasobów Ludzkich mają za zadanie planowanie przyszłości, w której znaczna część miejsc pracy nie jest już wykonywana przez ludzi. Rodzi to ważne pytania dotyczące tego, czy ci pracownicy podejmą inne role, znajdą się w innym miejscu, w jaki sposób ewoluują ich umiejętności i jakie nowe talenty będą potrzebne organizacji.   Według The Workforce View ponad jedna trzecia badanych (37%) twierdzi, że ich organizacja już podnosi kompetencje pracowników, jednak prawie połowa (48%) twierdzi, że tak się jeszcze nie dzieje. Co zatem mogą teraz robić Zespoły ds. Zasobów Ludzkich, aby upewnić się, że są gotowe na to, co nas czeka w przyszłości?  
 • Pozostań na bieżąco z technologią:nie musisz być w stanie jej budować, ale możliwość szybkiego wykorzystania narzędzi, które mogą zrewolucjonizować branżę, staje się coraz ważniejszą umiejętnością dla specjalistów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Oznacza to ciągłe zdobywanie wiedzy na temat nowej technologii tj. jak ona działa, jakie ma możliwości, i umiejętność przekazywania tych informacji swoim współpracownikom i pracownikom.
 • Zabieraj głos w dyskusjach:w tej chwili odbywają się dyskusje zarządzające tymi kwestiami, a Zespoły ds. Zasobów Ludzkich muszą brać kluczowy udział w tych dyskusjach i jasno komunikować swoje stanowisko. Automatyzacja jest ogromnym wyzwaniem w kwestii zarządzania zmianami. Jeżeli mają one przynieść sukces organizacji muszą być starannie rozplanowane od samego początku,.
 • Otwarta i przejrzysta komunikacja:w czasach, gdy pracownicy czują się niepewni przyszłości, dobra komunikacja wewnętrzna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to, informowanie pracowników na bieżąco o przyszłych planach organizacji, aby upewnić się, że nie będzie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
 • Realizacja w fazach: Pomimo tego, że wiele sprawozdań dotyczących automatyzacji rysuje skrajny obraz, w rzeczywistości zmiany te będą procesem stopniowym. Zacznij więc dokonywać ich od małych rzeczy i pracuj w kierunku wprowadzania większych, dając personelowi szansę na przyzwyczajenie się do nowych technologii krok po kroku.
 • Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników: sztuczna inteligencja i robotyka nie oznaczają automatycznie mniejszej liczby pracowników, jednak zmianie mogą ulec wymagane umiejętności. W niektórych przypadkach pracownicy będą potrzebować więcej wiedzy na temat technologii, podczas gdy w innych więcej uwagi skupionej będzie na umiejętnościach interpersonalnych. Staraj się z góry zaplanować te zmiany i upewnij się, że pracownicy otrzymują niezbędne szkolenia i możliwości rozwoju.
  Automatyzacja odbywa się w tej chwili i będzie ona tylko wzmagała na sile w nadchodzących latach. Upewnij się więc, że twoja organizacja i twoi pracownicy nie pozostaną w tyle.