RODO nie dotyczy wyłącznie danych klientów.

 
 

Obecnie dużo mówi się o obowiązku zapewnienia zgodności z RODO w kontekście gromadzenia i przetwarzania danych osobowych klientów, lecz niewiele – o danych gromadzonych wewnętrznie. Biorąc pod uwagę, że pracownicy mają takie same prawa względem swoich danych osobowych, ważne jest, aby dział HR był zaangażowany w ogólną strategię RODO. Aby to ułatwić, utworzyliśmy szablon w arkuszu kalkulacyjnym, który można edytować i wykorzystywać do mapowania wszystkich danych gromadzonych o pracownikach w trakcie trwania ich kariery zawodowej.  

Szablon może być wykorzystany do zidentyfikowania luk w bieżącej strategii, dzięki czemu udowodnisz organom nadzoru, że robisz wszystko, co możesz, w kierunku zapewnienia wewnętrznej i zewnętrznej zgodności z RODO.

 
 

Obejmuje on trzy kluczowe obszary:

  • Bezpieczeństwo: sprawdzanie, gdzie przechowywane są dane pracowników i kto ma do nich dostęp
  • Zgodność: pomoc w wyjaśnieniu, co jest przechowywane i jak długo
  • Wsparcie: określenie, czy istniejące rozwiązania spełniają wymogi RODO.

Każdy z tych obszarów zawiera serię pytań i podpowiedzi naprowadzających na odpowiedź, a także filtry pozwalające skupić się na każdej z sekcji oddzielnie.    

 
 

Pobierz szablon Audytu danych pracowników

 

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.