Debata na temat dyskryminacji – czy podejmujesz odpowiednie działania?

Dlaczego nie otrzymałeś(-aś) awansu? Przez wiek? A może przez płeć?

Istnieje wiele powodów, przez które pracownicy nie otrzymują awansu. Jednym z najważniejszych zdaje się być dyskryminacja (mająca różne podstawy), która sprawia, że pracownik jest traktowany w sposób odbiegający od standardów.

Cieszy fakt, że pracownicy zauważają spadek dyskryminacji w miejscu pracy (z 30% do 4%), co potwierdzają wyniki raportu Workforce View in Europe 2019 firmy ADP, w ramach którego przeanalizowano opinię 10 585 pracowników z ośmiu krajów Europy.

Pomimo zauważalnej poprawy, w ciągu ostatniego roku uwagę wszystkich przykuło kilka głośnych spraw związanych z dyskryminacją, w tym także powiązanych z ruchami #MeToo i #TimesUp.

 

Czy znasz najważniejsze czynniki dyskryminacji w swojej firmie?

Dyskryminacja stanowi poważny problem niezależnie od swojej formy, jednak głównymi obszarami zapalnymi są wiek i płeć. Raport Workforce View in Europe 2019 ujawnia, że najczęściej zgłaszaną formą dyskryminacji w Europie jest ta związana z wiekiem – aż 9% pracowników uważa, że spotkało się z tym problemem w swoim miejscu pracy. Tuż za nią plasuje się dyskryminacja związana z płcią, którą zgłosiło 7% pracowników.

Co zapewne nie dziwi, dyskryminacja płciowa nadal zdaje się być problemem częściej zgłaszanym i doświadczanym przez kobiety. Doświadczyła jej co dziesiąta ankietowana, w porównaniu z 3% przypadków zgłaszanych przez mężczyzn.

Co ciekawe, z najnowszego raportu ADP wynika, że „młodsi pracownicy częściej zgłaszają przypadki dyskryminacji płciowej, najprawdopodobniej dzięki większej świadomości problemu oraz zmieniającemu się nastawieniu względem tego, co przekłada się na dyskryminację”.

 

Czy zgłaszanie różnic płacowych zależnych od płci prowadzi do zapewnienia równości?

Problemem ściśle powiązanym z dyskryminacją płciową jest nierówność wynagrodzenia zależna od płci – czyli kolejny temat, który trafiał na nagłówki w ostatnich 12 miesiącach. Przeprowadzone w Europie badania wykazują, że kobiety otrzymują średnio o 16% niższe wynagrodzenie w porównaniu do mężczyzn. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, niektóre kraje, jak Wielka Brytania i Francja, wprowadziły przepisy dotyczące zgłaszania nierówności płacowych związanych z płcią.

Jednakże nadal jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy ma to (jakikolwiek) wpływ na rozbieżności płacowe i czy uda się skorygować dotychczasowe nierówności.

Na tym nie koniec. W innych krajach również rośnie wsparcie dla tego typu inicjatyw prawnych. Firmy zachęca się do brania odpowiedzialności za identyfikację, zgłaszanie i eliminację różnic płacowych związanych z płcią.

 

Twoi pracownicy chcą wiedzieć o różnicach wynagrodzeń związanych z płcią

Ponad jedna czwarta pracowników (27%) wierzy w konieczność zgłaszania różnic płacowych zależnych od płci w swojej organizacji. W 2018 roku odnotowano wzrost o 5%, co wskazuje, że coraz więcej pracowników zauważa ten problem.

Polska, ma najmniejszy odsetek pracowników, którzy uważają, że w ich firmie należałoby wprowadzić procedurę zgłaszania rozbieżności płacowych zależnych od płci (25%). Plasuje się o 2% poniżej podawanej w raporcie średniej.

Potrzeba działania na rzecz większej równości względem płci oraz lepszej przejrzystości w działaniach firm jest tym wyraźniejsza, że aż 60% pracowników opowiadających się za potrzebą zgłaszania rozbieżności płacowych twierdzi, iż rozważyłoby opcję poszukiwania innej pracy, gdyby dowiedzieli się o niesprawiedliwych praktykach wynagradzania uzależnionego od płci w swojej firmie. Wśród samych kobiet odsetek ten sięga oszałamiających 72%.

Niestety droga do uwolnienia miejsc pracy od dyskryminacji i różnic płacowych jest bardzo długa. Jednak dzięki właściwej strategii HR oraz jasnemu zrozumieniu sytuacji w swojej firmie możesz w pewnym stopniu pomóc w złagodzeniu dyskomfortu i obaw pracowników dotyczących dyskryminacji.

Chcesz wiedzieć, co interesuje i angażuje do działania pracowników z Europy? Pobierz raport Workforce View in Europe 2019, aby dowiedzieć się więcej.

 

Zobacz wpisy na blogach

Co mogą zrobić europejscy pracodawcy, aby zwiększyć produktywność?

Płacowe potknięcia. Czy Twoim pracownikom zależy na wysokości wynagrodzenia?