Jak bardzo zaangażowani są Twoi pracownicy? | Bezpłatne badanie z 2018 r.


Przyszłość organizacji i ich
pracowników zależy od
zaakceptowania zmian.

 

Jak czują się Twoi pracownicy? Dowiedz się więcej z Raportu The Workforce View 2018 in Europe (Okiem europejskich pracowników 2018)

 
 
Nie ma wątpliwości, że Europa 2018 roku różni się od sprzed kilku lat. Wzrost gospodarczy i spadające bezrobocie wskazują na względną stabilność, chociaż krajobraz polityczny nadal wykazuje wiele niepewności. Pozorna równowaga gospodarcza i zatrudnienie przesłaniają kontynent, który rozwija się szybciej, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić, z technologią na pierwszym miejscu.
 
 
Na pierwszym miejscu tych gwałtownych zmian jest rynek pracy, z organizacjami wykorzystującymi innowacje, aby jak najszybciej wyprzedzić konkurencję. Ale co oznacza to dla pracowników, przed którymi stoją nowe wymagania, nowe sposoby pracy i zagrożenie automatyzacją?
 
 
Raport The Workforce View 2018 in Europe (Okiem europejskich pracowników 2018) pokazuje, jak czuje się prawie 10 000 tysięcy pracowników z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii i Szwajcarii. Jest to niezbędna lektura dla wszystkich, którzy koncentrują się na budowaniu zespołu. Dostarczy ona niezbędnych informacji na najbardziej popularne tematy włączając automatyzację, umiejętności, samozatrudnienie, produktywność i równość.    Pobierz Raport The Workforce View 2018 (Okiem europejskich pracowników 2018), aby dowiedzieć się więcej o tych i innych dziedzinach, m.in.:  
  • Motywacja pracownika: Czego szukają pracownicy na swoich stanowiskach i jak pracodawcy mogą im to zapewnić?
  • Wydajność pracownika: Kluczowe informacje na temat tego, co blokuje wydajność z perspektywy pracownika oraz co, że nie czują się zaangażowani.
  • Dobre samopoczucie w miejscu pracy: Jak pracownicy postrzegają wspieranie dobrego samopoczucia przez pracodawców? Które kluczowe obszary wymagają poprawy?
  • Poczucie pewności do swoich umiejętności: Przy tak szybkim tempie zmian i innowacyjnych technologiach oraz maszynach wprowadzanych do miejsc pracy, czy Twoi pracownicy czują, że nadążają za zmianami?
 
 
 
 

Pobierz raport

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Job Title.
Please enter a Company name.
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 
 
 
 

Raport The Workforce View 2018 in Europe<br>(Okiem europejskich pracowników 2018)</br>

 
  Jak mieć pewność, że Twój zespół jest zadowolony i lojalny?


Rozwiązywanie zagadki produktywności pracownika

 
 
Europejskie rządy i organizacje od lat zastanawiają się nad wydajnością, ponieważ efektywność ekonomiczna w porównaniu z nakładami nie nadąża za resztą świata. Wzrost wydajności w całej strefie euro wynosi obecnie mniej niż 0,5%, co stanowi znaczny spadek z poziomu 2%, który był odnotowany w 1995 r. Wynik ten jest znacznie poniżej poziomu odnotowanego w USA i innych krajach rozwiniętych gospodarczo.   Ludzie znajdują się w centrum tej łamigłówki wydajności, dlatego w ramach The Workforce View 2018 zapytaliśmy europejskich pracowników, jak oceniają swoją własną wydajność w miejscu pracy. Ustalenia wskazują, że wielu pracowników boryka się z problemami w tej kwestii, aż jedna piąta z nich mówi, że osiągają oni maksymalną wydajność jedynie „czasami”, a jedna osoba na dziesięć stwierdza, że „rzadko lub nigdy” osiąga najwyższą wydajność.   Ale być może najbardziej doniosłe odkrycia odnoszą się do przyczyn tych problemów związanych z wydajnością, a tak na prawdę najistotniejszym czynnikiem jest złe zarządzanie, nieefektywne systemy i procesy oraz powolna i nieefektywna technologia.. Natomiast wpływ mediów społecznościowych i smartfonów jest wymieniany tylko przez niewielką liczbę badanych.   W jaki sposób pracodawcy mogą pokonać bariery wydajności?   
  1. Skoncentruj się na umiejętnościach:Pracownicy będą naturalnie bardziej wydajni, kiedy będą posiadali optymalne umiejętności w zakresie swojej roli. Wymaga to strategicznego podejścia do zarządzania talentami, aby zapewnić, że ludzie są rozlokowani w najlepszy możliwy sposób oraz, że umiejętności pracowników są regularnie rozwijane w celu wypełnienia wszelkich luk.
  2. Inwestuj w kierownictwo:Bezpośredni przełożeni odgrywają kluczową rolę w czerpaniu maksymalnych korzyści z pracy swojej kadry, zapewniając przywództwo i motywację zgodnie z celami organizacyjnymi. Organizacje muszą zatem upewnić się, że wybierają, rozwijają i wspierają kierowników we właściwy sposób, aby ci mogli skutecznie wypełniać swoją rolę.
  3. Daj pracownikom autonomię:Badania wykazały, że pracownicy, którzy mają większą autonomię i kontrolę nad tym, jak, kiedy i gdzie pracują, są bardziej zadowoleni i wydajni. Pracodawcy mogą wspierać to podejście, znajdując równowagę między zapewnieniem struktury, ale także daniem pracownikom swobody w zakresie zarządzania własnym zakresem obowiązków.  
  4. Odpowiednie narzędzia:Technologia może być czynnikiem ułatwiającym wydajność, albo czynnikiem ją osłabiającym, dlatego istotne jest, aby odpowiednio dopasować narzędzia do rodzaju wykonywanego zadania, oraz regularnie je modernizować. Wydajność polega na bardziej inteligentnej, a nie cięższej pracy, więc jeśli powolna, przestarzała technologia hamuje postęp, może to być czas na podniesienie jej standardu.
  5. Wsparcie ze strony Zespołów ds. Zasobów Ludzkich:Zespoły ds. Zasobów Ludzkich odgrywają istotną rolę we wspieraniu liderów i kierownictwa organizacji w zakresie czerpania maksymalnych korzyści z pracy wykonywanej przez pracowników. Wsparcie Zespołów obejmuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i dostarczanie wskazówek dotyczących odnalezienia się w skomplikowanych przepisach dotyczących zatrudnienia, które mogą marnować ich czas. 
Niestety, nie ma prostego rozwiązania łamigłówki wydajności, która uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników i wymaga wysoce kompleksowego podejścia. Jednak lepsze rozumienie perspektywy pracowników i zmian, które będą dla nich wiele znaczyły, jest naprawdę dobrym początkiem.