Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Nastawieni entuzjastycznie do swobody w miejscu pracy, ale sceptycznie do konkurencji na globalnym rynku pracy

W obliczu dynamicznych przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych firmy i pracownicy z całego świata są świadkami transformacji środowiska pracy i zdają sobie sprawę, że muszą się do niej dostosować. Postęp technologiczny i duża konkurencja na globalnym rynku pracy wpływają na sposób, w jaki ludzie pracują, co prowadzi do zwiększonej elastyczności, łatwiejszej komunikacji między osobami w różnych częściach świata i potrzeby ciągłego nabywania nowych umiejętności. Na tej podstawie, zmienia się podejście do pracy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.  

Odchodzenie od hierarchii i skłanianie się w kierunku pracy nastawionej na osiągnięcie celu

Przemiany te dotyczą pracowników na całym świecie, jednak w różnych regionach zachodzą one w różny sposob. ADP Research Institute® (ADP RI) przeprowadził badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców i pracowników z czterech głównych regionów: Ameryki Północnej,, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku. Badanie to dostarczyło informacji na temat trendów obserwowanych w środowisku pracy, ich wpływu na pracowników oraz przyszłej sytuacji.

Badanie zostało przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników w oparciu o pięć podstawowych potrzeb ludzkich. Zaliczono do nich: swobodę, wiedzę, stabilność, możliwość zarządzania sobą i poczucie sensu. W ramach każdej z tych potrzeb wyróżniono możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystywanie technologii do zdobywania nowych umiejętności, odejście od tradycyjnej hierarchii w ramach działów oraz poczucie celowości pracy. W ogólnym rozrachunku nastawienie do zmian w środowisku pracy jest na całym świecie pozytywne. Niemniej jednak, odpowiedzi ankietowanych z czterech regionów, ujętych w badaniu, różniły się.

Zapytani o elastyczność w pracy, respondenci ze wszystkich czterech regionów utrzymują, że mają obecnie większą kontrolę i swobodę lub spodziewają się, że będą je mieli w ciągu najbliższych 3–5 lat. Uczestnicy badania stwierdzili, że już teraz mogą – lub w przyszłości spodziewają się, że będą mogli – pracować kiedy, gdzie i w jaki sposób chcą, a znakomitą większość zadań będą wykonywać za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

W odniesieniu do kolejnej potrzeby – wiedzy – odpowiedzi w ramach czterech regionów były bardziej podzielone. Zarówno w Ameryce Północnej, jak i Europie respondenci utrzymują, że mają już dostęp do zasobów ludzkich, narzędzi i informacji, jakich potrzebują, by wykonać dane zadanie, a ponadto że dysponują czasem i zasobami potrzebnymi, by posiąść nowe umiejętności. Jednakże, europejscy pracownicy często wyrażali obawę przed koniecznością ciągłego uczenia i doskonalenia się. W Ameryce Łacińskiej dał się mocno odczuć wpływ zwiększonego dostępu do technologii i wiedzy, ponieważ w ostatnich latach region znacznie rozwinął się technologicznie. Z racji tego, że region Azji i Pacyfiku wiedzie prym w uczeniu się na żądanie za pośrednictwem nowoczesnych technologii, wzrasta tam także dostęp do narzędzi, które umożliwiają komunikację i nabywanie nowych umiejętności.

Brak poczucia stabilności trapi pracowników wszystkich regionów, zwłaszcza niektóre grupy. W Ameryce Północnej kobiety i starsi mężczyźni nie są pewni długoterminowej stabilności zatrudnienia w obliczu rozszerzenia rekrutacji pracowników na cały świat. Z drugiej strony, 84% mężczyzn w grupie wiekowej 18–39 lat podchodzi do zmian rynku pracy z entuzjazmem, podobnie jak do coraz powszechniejszego trendu pracy na podstawie zleceń. Europejscy pracownicy są również zaniepokojeni kwestią stabilności zatrudnienia. Ankietowani twierdzą, że rekrutacje prowadzone na skale globalną w poszukiwaniu najlepszych kandydatów, a także zatrudnianie pracowników kontraktowych są już bardzo powszechne i mogą mieć negatywny wpływ na pewność zatrudnienia. Respondenci z regionu Azji i Pacyfiku także niezbyt przychylnie odnieśli się do tych tendencji i utrzymują, że w przyszłości pracownicy będą polegać bardziej na swoich umiejętnościach, a mniej na pracy dla jednej firmy. Ankietowani z Ameryki Łacińskiej byli entuzjastycznie nastawieni do konkurowania o posadę na skalę globalną i uznali, że byliby chętni wykonywać pracę kontraktową.    

Uczestnicy badania zostali również zapytani o zarządzanie sobą i ich stosunek do ewentualnego braku hierarchii i struktur w przyszłych miejscach pracy. Tutaj zdania były podzielone. Respondenci z Ameryki Północnej, a konkretniej – ze Stanów Zjednoczonych, bardzo pozytywnie przyjęli perspektywę tego, że technologia może pomóc im zarządzać obowiązkami zawodowymi. Kanadyjczycy natomiast wyrazili obawę, że ta tendencja może zagrozić stabilności zatrudnienia. Pracownicy z USA niechętnie odnieśli się do koncepcji braku hierarchii w miejscach pracy, mieszkańcy Kanady zaś, z nadzieją wyczekują tego typu zmiany. Europejczycy zaś twierdzili, że w wielu miejscach pracy trend zarządzania sobą już obowiązuje. Niemniej jednak, pracownicy pozostają sceptyczni w odniesieniu do zniesienia zasady hierarchiczności. Pracownicy z Ameryki Łacińskiej nie wierzą zbytnio w to, że firmy mogłyby zlikwidować hierarchiczny porządek i umożliwić personelowi pełne samozarządzanie. Co ciekawe, w regionie Azji i Pacyfiku respondenci uznali, że dążenie do samozarządzania i zniesienie hierarchii w miejscu pracy ma pewną przyszłość. Zmiana taka byłaby prawdziwą rewolucją w regionie, gdzie struktura i hierarchia w firmach są głęboko zakorzenioną cechą kulturową.

Przybywa pracowników, którzy pragną widzieć sens i celowość własnej pracy, co ma dziś ogromny wpływ na zmiany etosu pracy. Większość ankietowanych z Ameryki Północnej i twierdzi, że zmiana ta weszła w życie już jakiś czas temu, a pracownicy skupiają się na możliwościach rozwoju, które pokrywają się z ich prywatnymi wartościami. Podobnie firmy kładą dziś większy nacisk na dbałość o pracownika i jego dobre samopoczucie. Zgodnie z wypowiedziami badanych, transformacja ta w regionach Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku przebiega wolniej. Jednak nawet w tych częściach świata panuje powszechne przekonanie, że w przyszłości potrzeba celowości oraz sensu pracy będzie częściej i bardziej brana pod uwagę przez pracodawców, którzy będą musieli jej sprostać.   Szerszy kontekst:
Artykuł: Czy pokolenie Y wpływa na zmiany w środowisku pracy?
Infografika: Nasze nowe metody pracy
O badaniu: celem zrozumienia,, ADP Research Institute przeprowadził unikalne badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców i pracowników z czterech głównych regionów: Ameryki Północnej,, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku. Badanie jest źródłem umożliwiającym poznanie nie tylko najpopularniejszych trendów dotyczących środowiska pracy, ale także potrzeb pracowników. Dzięki temu podejściu,, wykraczającą poza obserwację rozwijających się współcześnie trendów, a także możliwość przewidywania i zaspokajania potrzeb nowej globalnej kadry pracowniczej.    
Formularz kontaktowy

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.