Szczegółowe badania dotyczące nastroju pracowników

 

Nasza europejska ankieta objęła cały świat. Część pierwsza* przedstawia obraz opinii pracowników sprzed pandemii. W okresie od października 2019 do stycznia 2020 instytut badawczy ADP Research Institute przeprowadził ankietę wśród 32 442 pracowników w 17 krajach na czterech kontynentach i zebrał niezwykle ważne dane na temat istotnych trendów w sytuacji gospodarczej, która została już dotknięta gwałtownymi zmianami.

 
 

Starzejące się społeczeństwo

Pokolenie baby boomers zbliżające się do wieku emerytalnego — jakie opinie pojawiały się na temat wyrównania braków kadrowych? 

 

Umowa krótkoterminowa lub zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Kto bardziej zyskuje na niespotykanej dotąd elastyczności związanej z prawami pracownika i bezpieczeństwem? 

 

Niedopasowane zestawy umiejętności

Jaki wpływ miały makrotrendy w miejscu pracy na dopasowanie zestawów umiejętności i rozwój firm?

 

Problemy z wypłatami

Czy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na czas i jaki wpływ miały opóźnienia w płatnościach na firmy?

 
 
 


Opinia pracowników w Polsce

Poznaj opinie pracowników z Twojego kraju na temat lojalności, elastycznych warunków pracy i warunków wynagrodzenia. Poznaj ich nadzieje związane z przyszłością i dowiedz się, jak w ich realizacji mogą pomóc listy płac i dział HR.

 

  • 70% osób w wieku od 18 do 24 lat w Polsce odczuwało stres co najmniej raz w tygodniu
  • Pracownicy w Polsce pracowali średnio 3 godziny tygodniowo bez wynagrodzenia
 

Ogólnie rzecz biorąc na świecie panował optymizm

Ponad dziewięciu na dziesięciu pracowników (92%) było nastawionych optymistycznie na najbliższe pięć lat. Czy w części drugiej odnotujemy wstrząs*?

 

North America

 

Europe

 

South America

 

APAC

 
 

*Obecnie trwają prace nad raportem Workforce View 2020: część druga, po pandemii COVID-19.

 
 

Pobierz raport

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Job Title.
Please enter a Company name.
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 
Requierd field.