Zarządzanie globalną kadrą

 

Rozwój firmy i zarządzanie talentami w coraz bardziej złożonym środowisku i obliczu rosnącej konkurencji

 

Równoważenie potrzeb globalnych i lokalnych.

Konsolidacja zasobów kadrowych i płacowych w ramach centralnego działu usług wspólnych umożliwia optymalizację systemów i procesów, co niesie ze sobą znaczące oszczędności dla całej firmy. Rozwiązanie takie często powoduje jednak obawy o brak dostępu do lokalnej wiedzy, który może być szczególnie dotkliwy, jeśli wziąć pod uwagę, że każdego roku w życie wchodzi średnio 20 tys. zmian w przepisach dotyczących płac i kadr. Większość firm nie ma możliwości zatrudniania oddzielnego eksperta dla każdego rynku, a wiele z nich decyduje się na outsourcing usług na rzecz partnera zewnętrznego dysponującego odpowiednią wiedzą lokalną.

 
 

Kompletny obraz pracowników to cel trudny do osiągnięcia.

Uzyskanie pełnego obrazu wszystkich pracowników bywa wyzwaniem nawet dla firm krajowych. Wyjście z działalnością na rynek międzynarodowy dodatkowo potęguje trudności. Jeśli, na przykład, firma rozwija się na drodze przejęć i fuzji, jako specjaliście od kadr i płac prawdopodobnie przyjdzie Ci zmagać się z mieszanką dotychczasowych systemów różnych firm.

“ Aż 89% firm postrzega kompleksowy obraz kadr jako kluczowy, choć jedynie 30% z nich udaje się go uzyskać.
(Badania ADP)„
 

 
 

Fragmentacja danych i systemów wpływa nie tylko na koszty.

Na jednym rynku firma może korzystać z wielu systemów do zarządzania różnymi kwestiami kadrowo-płacowymi, np. oddzielnym do monitorowania czasu pracy i obecności, a innym do wypłat. Gdy dodać do tego funkcjonowanie na różnych rynkach, nie tylko powoduje to wzrost kosztów operacyjnych, lecz także znacznie ogranicza dostęp do praktycznych informacji o pracownikach. Ponieważ zdobywanie i utrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników jest kluczem do sukcesu każdej dużej firmy, szczególnego znaczenia nabiera dostęp do kompletnych danych o pracownikach, aby wiedzieć, co ich motywuje, lub móc przedstawiać ścieżkę kariery w oparciu o średni czas pomiędzy awansami. Do tego potrzebne są jednak łatwo dostępne i spójne dane.    W tej części zamieszczamy praktyczne przewodniki i poradniki pomagające odnaleźć się w świecie nieustannie zmieniających się potrzeb globalnych kadr. 

 
 
 
 
 
 

Zwiększ zaangażowanie pracowników z różnych krajów

 
 

Gotowość na przyjmowanie nowych pracowników wraz z rozwojem firmy to ważna kwestia . Jednak musi ona iść w parze z wiedzą na temat tego, co jest dla nich naprawdę ważne. Wzrost znaczenia tego tematu spowoduje kształtowanie:

  • programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb pracowników oraz opracowanych z myślą o powodzeniu firmy;
  • programów nagradzania – często okazuje się, że pracowników bardziej motywują doświadczenia niż finanse.
     

Czy udało Ci się znaleźć informacje, których szukałeś?


 

Kontakt

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Company name.
Enter an Address
Enter a city
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 

Wiadomość

Enter a remark.
 
 
Requierd field.