III kwartał 2016 r. był bardzo dobrym okresem dla firm produkcyjnych z sektora Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie średnio aż o 7,96%. Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację firm produkcyjnych zatrudniających powyżej 500 pracowników. W tych przedsiębiorstwach zanotowano 8,69% wzrost zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu z roku 2015 – co jest jednym z najlepszych wyników zarejestrowanych w całej historii raportów. Mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne odnotowały niższą dynamikę wzrostu i zakończyły III kw. br. z wynikiem 4,97%. Okres od lipca do września br. upłynął również pod znakiem wzrostu zatrudnienia w sektorze usługowym, w którym najbardziej innowacyjne firmy stworzyły o 2,62% więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Odwrotnie niż w sektorze produkcyjnym – znacznie wyższy wzrost zatrudnienia zarejestrowano w mniejszych firmach (zatrudniających poniżej 500 pracowników), które zakończyły III kw. 2016 r. z bardzo dobrym wynikiem +5,74%. Z kolei, duże przedsiębiorstwa usługowe, osiągnęły wzrost na poziomie 1,04%. Warto podkreślić, iż w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, znacznie zwiększyła się różnica w tempie wzrostu zatrudnienia pomiędzy firmami usługowymi o różnej wielkość.

 

Pełna treść raportu dostępna TUTAJ