Workforce View in Europe 2018

Automatyzacja - jak Zespoły ds. Zasobów Ludzkich mogą się na nią przygotować?

10/04/2018

Automatyzacja bardzo szybko stała się istotną kwestią w obszarze zatrudnienia, a technologia w ostatnich latach poczyniła wielkie postępy. Teraz, w obliczu bardzo realnej perspektywy wejścia w życie sztucznej inteligencji, botów i dronów infiltrujących miejsca pracy, zrozumienie i przygotowanie się na wpływ, jaki ta zmiana będzie miała na zatrudnienie i talent, stało się pilną kwestią dla pracodawców.

Wykorzystaliśmy okazję, aby głębiej spojrzeć na tę kwestię w ramach „Okiem europejskich pracowników 2018” (ang. The Workforce View in Europe 2018), aby poznać odczucia pracowników względem perspektywy automatyzacji. Odkryliśmy, że prawie jedna trzecia (28%) pracowników rzeczywiście martwi się, że ich praca zostanie zautomatyzowana w przyszłości, przy czym 15% wierzy, że stanie się to w ciągu pięciu lat, a ponad jedna czwarta (28%) sądzi, że w ciągu dziesięciu lat.

Przy tych względnie krótkich ramach czasowych Zespoły ds. Zasobów Ludzkich mają za zadanie planowanie przyszłości, w której znaczna część miejsc pracy nie jest już wykonywana przez ludzi. Rodzi to ważne pytania dotyczące tego, czy ci pracownicy podejmą inne role, znajdą się w innym miejscu, w jaki sposób ewoluują ich umiejętności i jakie nowe talenty będą potrzebne organizacji.

Według „Okiem europejskich pracowników 2018” (ang. The Workforce View in Europe 2018) ponad jedna trzecia badanych (37%) twierdzi, że ich organizacja już podnosi kompetencje pracowników, jednak prawie połowa (48%) twierdzi, że tak się jeszcze nie dzieje. Co zatem mogą teraz robić Zespoły ds. Zasobów Ludzkich, aby upewnić się, że są gotowe na to, co nas czeka w przyszłości?

- Pozostań na bieżąco z technologią: nie musisz być w stanie jej budować, ale możliwość szybkiego wykorzystania narzędzi, które mogą zrewolucjonizować branżę, staje się coraz ważniejszą umiejętnością dla specjalistów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Oznacza to ciągłe zdobywanie wiedzy na temat nowej technologii tj. jak ona działa, jakie ma możliwości, i umiejętność przekazywania tych informacji swoim współpracownikom i pracownikom.

- Zabieraj głos w dyskusjach: w tej chwili odbywają się dyskusje zarządzające tymi kwestiami, a Zespoły ds. Zasobów Ludzkich muszą brać kluczowy udział w tych dyskusjach i jasno komunikować swoje stanowisko. Automatyzacja jest ogromnym wyzwaniem w kwestii zarządzania zmianami. Jeżeli mają one przynieść sukces organizacji muszą być starannie rozplanowane od samego początku.

- Otwarta i przejrzysta komunikacja: w czasach, gdy pracownicy czują się niepewni przyszłości, dobra komunikacja wewnętrzna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to, informowanie pracowników na bieżąco o przyszłych planach organizacji, aby upewnić się, że nie będzie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.

- Realizacja w fazach: Pomimo tego, że wiele sprawozdań dotyczących automatyzacji rysuje skrajny obraz, w rzeczywistości zmiany te będą procesem stopniowym. Zacznij więc dokonywać ich od małych rzeczy i pracuj w kierunku wprowadzania większych, dając personelowi szansę na przyzwyczajenie się do nowych technologii krok po kroku.

- Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników: sztuczna inteligencja i robotyka nie oznaczają automatycznie mniejszej liczby pracowników, jednak zmianie mogą ulec wymagane umiejętności. W niektórych przypadkach pracownicy będą potrzebować więcej wiedzy na temat technologii, podczas gdy w innych więcej uwagi skupionej będzie na umiejętnościach interpersonalnych. Staraj się z góry zaplanować te zmiany i upewnij się, że pracownicy otrzymują niezbędne szkolenia i możliwości rozwoju.

Automatyzacja odbywa się w tej chwili i będzie ona tylko wzmagała na sile w nadchodzących latach. Upewnij się więc, że twoja organizacja i twoi pracownicy nie pozostaną w tyle.

 ADP Polska

Tagi:Workforce View in Europe 2018