ADP

W 2022 roku to pracownicy zdefiniują przyszłość pracy

5/01/2022

Ostatni rok przyniósł światowej gospodarce wiele istotnych zmian. Z danych Instytutu Badawczego ADP wynika, że pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 64 proc. globalnego rynku pracy – 28 proc. uwzględnionych w badaniu pracowników zostało stale lub tymczasowo zwolnionych, a 23 proc. z nich obniżono wynagrodzenie. Transformacja rynku spowodowała, że zatrudnieni zmienili swoje priorytety oraz sposób myślenia, co nałożyło na pracodawców dodatkową presję, związaną z koniecznością dostosowania się do nowych wymagań. ADP przedstawia trendy, które w rozpoczynającym się roku będą kształtować rynek pracy.

Poznaj globalne trendy na rynku pracy w 2022 roku

Świat pracy jest w ciągłym ruchu – mówi Don Weinstein, wiceprezes ds. globalnego produktu i technologii w ADP. – Potrzeby pracowników zmieniają się wraz z rozwojem technologii, czego rezultatem jest ogólna transformacja pojęcia pracy. Aby wspierać pracowników, pracodawcy zakorzeniają proces decyzyjny w danych i wykorzystują swoje spostrzeżenia do lepszego zrozumienia potrzeb pracowników oraz podnoszenia ich produktywność. Pogłębiona analiza sprzyja silniejszemu poczuciu więzi i toruje drogę do szybszego wzrostu, a także wdrażania innowacjidodaje.

Trendy kształtujące rynek pracy w 2022 roku

Monitorowanie pracowników zostanie zdefiniowane na nowo 

Niemal dwa lata funkcjonowania w warunkach pandemii dały pracodawcom doświadczenie w organizacji różnych form pracy – stacjonarnej, hybrydowej, a także całkowicie zdalnej. W najbliższych miesiącach kadra zarządzająca będzie kontynuować poszukiwania nowych sposobów na stałe monitorowanie rozproszonego grona pracowników i dostosowywanie się do ich potrzeb. To ważny i potrzebny ruch – z badania ADP Research Institute „People at Work: A Global Workforce View” wynika, że w ciągu ostatniego roku aż trzy czwarte (75 proc.) zatrudnionych zmieniło lub ma w planach zmianę miejsca zamieszkania, przy czym odsetek ten jest jeszcze większy (85 proc.) wśród przedstawicieli pokolenia Z.

W optymalizacji działań zespołu pracującego w trybie zdalnym lub hybrydowym menedżerom pomóc mają dane uwzględniające zmiany wydajności pracowników. To nie tylko suche liczby, ale również związane z nimi mechanizmy działania. Przykładowo – Instytut Badawczy ADP zauważył, że pracownicy, którzy ufają zarówno swoim kolegom, jak i liderowi zespołu, siedmiokrotnie częściej czują się silnie związani ze swoją organizacją.

Ludzie i cele będą napędzać kulturę miejsca pracy

Prowadzone przez pracodawców poszukiwania sposobów na utrzymywanie kontaktu między pracownikami w nowych modelach pracy są dowodem na to, iż w najbliższych miesiącach integracja stanie się główną miarą kultury zawodowej. Obejmujące rynek amerykański badania Instytutu Badawczego ADP wskazują, że pracownicy czujący silny związek ze swoim pracodawcą są aż 75 razy bardziej skłonni do pełnego zaangażowania niż ci, którzy tego związku nie odczuwają.

Wzrost zaangażowania zespołu niesie za sobą również nowe zadania dla pracodawców. W odpowiedzi na zwiększoną wydajności pracowników, muszą oni zadbać o stworzenie środowiska, w którym każdy może się rozwijać. Strategie różnorodności, równości i integracji będą jeszcze bardziej ewoluować i napędzać wymierny postęp rynku. Jak wynika z danych zebranych przez ADP, ponad 50 proc. firm, które wykorzystały możliwości analityczne DEI ADP DataCloud, podjęło działania i zdało sobie sprawę z ich pozytywnego wpływu.

Wiarygodne dane i wiedza specjalistyczna wzmocnią odporność

Wiele firm pozostaje przy zdalnym lub hybrydowym trybie pracy, więc do i tak już złożonego systemu regulacyjnego wciąż dochodzą nowe przepisy operacyjne. Wyniki serii badań przeprowadzonych przez HR ADP wraz z HR Outsourcing wykazują, że prawie 20 proc. amerykańskich firm zatrudniających od 25 do 99 pracowników zmaga się w tej chwili z kwestiami organizacyjnymi. Aby lepiej dostosowywać się do postępujących zmian regulacyjnych, w 2022 roku liderzy powinni – i prawdopodobnie będą –  w większym stopniu polegać na danych w czasie rzeczywistym, których analiza może stać się podstawą sprawnej działalności przedsiębiorstwa.

Większa innowacyjność przyspieszy wzrost

Globalne zmiany oznaczają ewolucję modeli biznesowych, te z kolei wiążą się ze zwrotem firm ku technologii. Taki krok ma podnieść wydajność przedsiębiorstw i rozszerzyć ich możliwości poprzez wyeliminowanie pracy zadaniowej, a także ponowne ukierunkowanie wysiłków na strategiczne inicjatywy wzrostu. Z danych ADP wynika, że liczba miesięcznych użytkowników aplikacji ADP Mobile Solutions wzrosła o 25 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Na pracy z nowym narzędziem skorzystali zwłaszcza pracownicy działów HR. Technologia „przejęła” wiele ich obowiązków administracyjnych, co umożliwiło im skupienie się na zadaniach związanych z kadrą pracowniczą. Cyfryzacja jest korzystna zarówno dla pracodawców, jak i zatrudnionych – w przypadku tych drugich postęp w dziedzinie zautomatyzowanych technologii zwiększa ich elastyczność operacyjną.

Kolejne innowacje mają napędzać także rozwój zatrudnienia opartego na konkretnych umiejętnościach. Badanie ADP Research Institute "People at Work: A Global Workforce View" wykazało, że prawie jedna trzecia pracowników (28 proc.) w okresie pandemii przyjęła w swoim miejscu pracy nową rolę. Wśród respondentów z pokolenia Z odsetek ten wynosi aż 36 proc. Ci, którzy zostali zmuszeni do przekwalifikowania się, w niedalekiej przyszłości będą oni poszukiwali możliwości wykorzystania nowych umiejętności i mocnych stron. Pracodawcy powinni dostosować się do tej tendencji i zapewnić pracownikom warunki do dalszego rozwoju lub umożliwić im zmianę ścieżki kariery na taką, która lepiej odpowiada ich profilowi.

Aby dowiedzieć się więcej o trendach na rynku pracy w 2022 roku, odwiedź stronę adp.com/SPARK.

 
ADP Polska

Tagi:ADPWFVtrendyHR