Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2018 & H1 2018” ” został opracowany przez ekspertów w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q2 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

 

Pełna treść raportu dostępna TUTAJ